Communicatie & het rijke oeuvre der tekens en symbolen

Onze planeet is rijkelijk bezaaid met tekens en symbolen.
Beschilderde borden en opschriften coachen ons door de openbare ruimte.

In de Europese landen verschillen de borden niet veel van elkaar.
Toch valt er uit zo'n bord meer op te maken dan alleen het gebod of verbod.
Het zegt iets over de cultuur waarin het bord ontworpen is,
over de geografische omstandigheden van een land
en over het tijdsaspekt waarin het bord is ontstaan.


Zo valt op dat:

foto Sign foto Sign foto Sign

Motorrijders in Oostenrijk een sjaaltje dragen,
en de motoren van de voertuigen watergekoeld zijn.
En dat je zomaar in een gletsjerspelonk kunt geraken.


foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign

Dat het in Tjechie niet is toegestaan je pistool mee naar binnen te nemen
(alsof boeven daar een boodschap aan hebben...)
Dat Tjechische voetgangers net zo'n grappig hoedje dragen als de overstekende Hollander.


foto Sign foto Sign foto Sign

Dat de verkeersborden in Zweden met de signaalkleur geel zijn uitgerust:
beter zichtbaar in het donker; de winterse nachten zijn lang in Zweden.
Dat: "verboden linksaf te slaan" in combinatie met "verboden rechtaf te slaan"
een omslachtige manier is om te zeggen: je moet hier rechtdoor.
En dat traktoren uit het centrum geweerd worden.


foto Sign foto Sign foto Sign

Dat je in Zweden veel borden tegenkomt die je waarschuwen tegen of voor water.
Dat je in Zweden geen kano over je hoofd mag dragen omdat je anders
het bord "verboden een kano over je hoofd te dragen" niet kunt lezen.


foto Sign foto Sign foto Sign

Dat kinderen in Zweden veel rustiger hand-in-hand lopen dan in de rest van Europa.


foto Sign

Dat vrouwen in Duitsland qua parkeergelegenheid een streepje voor hebben.
Al moeten dat er niet teveel worden (2 plaatsen vrijhouden bitte!)


foto Sign foto Sign

Dat Italianen op de motor 's avonds tussen tien en 's ochtends zes niet mogen motorfietsen
(let op het ontbreken van de motor tussen de wielen).
Dat een spiegel je het inzicht geeft dat je de doodlopende straat beter in tegengestelde richting op kunt gaan.
foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign foto Sign
menu