Communicatie met het hogere

patroonheilige

Het secretatiaat van H. Clemens in Oblivion
heeft uw verlangen ontvangen.
Uw verlangen zal te zijner tijd worden verhoord.
Houd hoop.

menu